November 1:

 

November 2:

 

November 3:

-1918. november 3-án aláírta padovai fegyverszünetet a felbomló Osztrák–Magyar Monarchia és az Antant képviselői.

November 4:

-1918. november 4-én az Olasz Nemzeti tanács kimondja Fiume város  csalatkozását Olaszországhoz.  

November 5:

-1918. november 5-én a szerb vezérkari főnök  Arad-Szeged-Szabadka vonalától délre fekvő  és Temesvárig terjedő  magyar területek elfoglalását   

November 6:

-1914. november 6-án a Száva és a Dráva menti hídfőállásokból megindul a Monarchia harmadik támadása Szerbia ellen. A szerbek korábbi visszavonulása miatt az előrenyomulás jól halad.

-1918 november 6-án a szerb haderők elfoglalták Fehértemplomot.

November 7:

 

November 8:

-1918 november 8-án a csehek a Trencsén-Vágújhely-Zsolna-Ruttka-Turócszentmárton vonalat szállták meg.

November 9:

-1918 november 9-én megszállták Újvidéket a szerb erők.

November 10:

-1918. november 10-én Románia újból belépett a háborúba és a Mackensen-hadsereg kivonulását követően megkezdte Magyarország megszállását is. 

November 11:

 

November 12:

-1918. november 12-án Ausztriában kikiáltják a köztársaságot.

-1918. november 12-én Scrantonban megszavazta az általa ősi ruszin területeknek tartott vármegyéknek – Szepes, Sáros, Zemplén, Abaúj, Gömör, Borsod, Ung, Bereg és Máramaros – a Csehszlovák Köztársasághoz való csatolását.

November 13:

 

November 14:

-1918 november 14-én Csehszlovákia kimondja elszakadását az Osztrák–Magyar Monarchiától, és kikiáltja az ország függetlenségét.

-1919. november 14. - 1919. november 16-án a románok kivonulnak Budapestről és a Tisza vonaláig húzódnak vissza.

November 15:

-1918. november 15-én a magyar csapatok  kiverik a november 8-án Felvidékre betörő cseh erőket.

November 16:

-1918. november 16-án kihirdetik a Magyar Nemzeti Tanács néphatározatát: Magyarország független és önálló népköztársaság:

-1919. november 16-án Horty bevonul Budapestre. Közben a románok elhagyják Budapestet és Duna-Tisza közét, mindeközben mezőgazdasági, ipari és nyers anyagokat rabolva. Mindezek mellett 6000 tonna fémet és  1500 gépet szállítottak el Csepelről. Borrow angol katonatiszt szerint 1919. október 4-ig 32 168 vagon haladt át a Tiszán Románia felé, hadianyaggal és árúval megrakodva.    

November 17:

-1918. november 17-én Ausztria bejelenti területi igényeit Nyugat-Magyarországra.

November 18:

 

November 19:

 

November 20:

-1918. november 20-án a Román Nemzeti Tanács kiáltványban teszi közzé, hogy Magyarország román lakta területeinek Romániához kell csatlakozniuk.

November 21:

 

November 22:

 

November 23:

 

November 24:

-1918 november 24 Szerémség a Szerb Királyság része lesz.

November 25:

-1918. november 25-én  Vajdaságot a Szerb Királyság részének nyilvánítják.

 

November 26:

 

November 27:

 

November 28:

 

November 29:

-1914. november 29-én az osztrák-magyar csapatok bevonulnak Belgrádba, amit a szerbek már korábban kiürítenek. December 2-án a Monarchia seregei befejezik a város elfoglalását.

November 30: