Május

Május 1:

-1919. május 1-én a Vörös Hadsereg visszaszerzi a salgótarjáni iparvidéket.
-1919. május 1-én a cseh(szlovákok) elfoglalják Ózdot és Putnokot, majd másnap Miskolcot.

Május 2:

-1919. május 2-án a csehszlovák csapatok bevonulnak Miskolcra.

Május 3:

 

Május 4:

 

Május 5:

-1919. május 5. ellenkormány alakul Aradon – vezetoje: Károlyi Gyula, Horty Miklós.

Május 6:

 

Május 7:

 

Május 8:

-1919. május 8-án a csehszlovák megszállás alatt álló Ungváron összeült eperjesi, ungi és huszti ruszin tanácsok kimondják a Csehszlovákiához való csatlakozást.

Május 9:

-1919. május 9-én a Vörös Hadsereg a salgótarjáni arcvonalon megkezdi ellentámadását a csehszlovák hadsereg ellen.

Május 10:

-1919. május 10-én a magyar hadsereg visszaveszi a cseh(szlovákotól) Szécsényt.

Május 11:

 

Május 12:

-1919. május  12-én a magyar Vörös Hadsereg visszafoglalj  Füleket.

Május 13:

 

Május 14:

 

Május 15:

 

Május 16:

 

Május 17:

 

Május 18:

 

Május 19:

 

Május 20:

-1919. május 20-án  megkezdődik az északi hadjárat a Felvidék visszaszerzésére.

Május 21:

-1919. május 21-én a Vörös Hadsereg visszafoglalj  Miskolcot.

Május 22:

 

Május 23:

-1915. május 23-án Olaszország az antant oldalán  hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának.

Május 24:

 

Május 25:

 

Május 26:

 

Május 27:

 

Május 28:

 

Május 29:

-1919. május 29-én a magyar hadsereg visszafoglalja Putnokot, Losoncot, Ipolyságot.

Május 30:

-1919. május 30-án a magyar hadsereg visszafoglalja Szikszót, és Tiszalúcot.
-1919. május 30-án felszabadul Losonc.

Május 31:

-1919. május 31-én a magyar hadsereg visszafoglalja Rimaszombatot és Edelényt.