Június 1:

-1919. június 1-én a magyar Vörös Hadsereg visszafoglalja Lévát és Szerencset.

Június 2:

-1919. június 2-án a magyar Vörös Hadsereg visszafoglalja Losoncot és Putnokot. Lévát és Párkányt .

Június 3:

-1919. június 3-án, június 4én a magyar Vörös Hadsereg visszafoglalja Érsekújvárt,Tokajt és Muraszombatot.

Június 4:

-1920. június 4.
- Mo területe 282.000 km²-rol 93.000 km²-re csökken
- lakosság 18 millió forol 8 millió fore csökken – 3.3 millió magyar kerül külföldre
- a magyar hadsereget 35.000 foben maximálják
- jóvátételi fizetés (késobbi konferencia dönt errol)
- Csehszlovákiához került Felvidék, Kárpátalja, Kis-Alföld egy része
- Romániához kerül Erdély, Kelet-Tiszántúl (Partium), Kelet-Bánság
- Szerb-horvát-szlován Királysághoz került Bánság nyugati fele, Bácska, Dél-Baranya, Muraköz
- Ausztriához került Orvidék (=Burgenland)

Június 5:

-1919. június 5-én a magyar Vörös Hadsereg visszaveszi Sárospatakot és Sátoraljaújhelyt.

Június 6:

1919. június 6-án a magyar Vörös Hadsereg visszaveszi Kassát, Korponát, Selmecbányát.

Június 7:

 

Június 8:

-1919. június 8-án a Vörös Hadsereg visszafoglalja Zólyomot.

Június 9:

 

Június 10:

-1919. június 10-én a magyar Vörös Hadsereg visszafoglalja Rozsnyót és Bártfát.

Június 11:

-1919. június 11-én a párizsi Külügyminiszterek Tanácsa elfogadta, majd a következő napon a Legfelsőbb Tanács jóváhagyta a véglegesnek tekintett csehszlovák-magyar, román-magyar határvonalakat.

Június 12:

-1917. június 12-én Görögország hadat üzen a központi hatalmaknak.

-1919. június 23-án fegyverszünet jön létre Csehszlovákia és Magyarország között.

Június 13:

-1919. június 13-án a Clemenceau újabb jegyzékben ismertetik az új  keleti és északi határvonal terveket, melyek nagyjából már megegyezik a trianoni határral.

Június 14:

 

Június 15:

 

Június 16:

-1919. június 16-án Eperjesen kikiáltják a Szlovák Tanácsköztársaságot.

Június 17:

 

Június 18:

 

Június 19:

 

Június 20:

 

Június 21:

 

Június 22:

 

Június 23:

 

Június 24:

 

Június 25:

 

Június 26:

 

Június 27:

 

Június 28:

-1914. június 28-án  Gavrilo Princip nacionalista szerb diák merénylet követ el   Szarajevóban Ferenc Ferdinánd főherceg, az Osztrák–Magyar Monarchia trónörököse és hitvese, Chotek Zsófia ellen. Ez az esemény volt az első világháború kitörésének közvetlen ürügye.   

Június 29:

 

Június 30:

-1919. június 30-án  kormányzótanács elrendeli Szlovákia kiürítését, a magyar Vörös Hadsereg megkezdi a visszavonulást. A román hadsereg támadásba lendül a tiszai fronton, a felbomlott magyar hadak nem tudják megállítani az előrenyomulást.