Január 1:

-1919. január 1-jén a Csehszlovák Légió elkezdte  Pozsony megszállását:

Január 8:

-1919. január 8-án a román csapatok megszállják Nagybányát és Szatmárt, a csehek pedig Érsekújvárt.
-1919. január 8-án Medgyesen az erdélyi Szász Nemzeti Tanács ülése kimondja csatlakozását Romániához.

-1918. január 8-i kongresszusi beszédében ismertette amerikai elnök híres 14 pontját, melyekről úgy vélte, hozzájárulhatnak majd az első világháború mielőbbi befejezéséhez, illetőleg egy igazságos és tartós béke megkötéséhez.

Január 11:

-1919. január 11-én Erdélyt, a Magyar Királyság autonóm egységét Romániához csatolták.

Január 12:

-1919. január 12-én a Csehszlovákok megszállják Ungvárat.

Január 18:

-1919. január 18-án megkezdodnek a békekonferenciák Párizsban, ahol is Magyarország nem vesz részt:

Január 24:

-1919 január 24-én a bukaresti román országgyűlés becikkelyezi Bukovina, Besszarábia és Erdély egyesülését Romániával.

Január 27:

-1914. január 27-én ismételt orosz benyomulás a Kárpátok térségébe. 

Január 29:

-1919 január 29-én megjelenik az 1919:VI. néptörvény a magyarországi németek önrendelkezési jogáról és autonómiájáról.

-1919. január 29.-én a legbátrabb város /Balassagyarmat/ kiűzi a cseh megszállókat.