Február 6:

1919. február 6-án Románia, Csehszlovákia és Jugoszlávia képviselői közös memorandumot juttatnak el a békekonferenciához, amelyben rögzítik Magyarországgal szembeni területi követeléseiket.

-1920. február 6-án  Románia, Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság közös feljegyzésben tiltakozik a békekonferencián a magyar népszavazási javaslat ellen.      

Február 12:

-1919. február 12-én Pozsonyba a régi vásárcsarnok előtti Vásár téren (ma námestie SNP) több ezres tüntető tömeg gyűlt össze. A fegyvertelen tüntetőkre a csehszlovák legionáriusok több oldalról tüzet nyitottak, majd szuronyrohamot intéztek ellenük. A katonák azért voltak kénytelen használni a fegyverüket, mert a tömeg hógolyóval dobálta meg őket.

Február 22:

-1919. február 22-én a Székely Hadosztály visszafoglalja Zilahot, de 26-án kiüríti.

Február 24:

-1920. február 24-én a román hadsereg megkezdi a Tiszántúl kiürítését. 

Február 26:

-1919. február 26-án  párizsi békekonferencia határozatot hoz a magyar és román csapatok között felállítandó kb. 50 km széles semleges zónáról. Ennek értelmében a román hadsereg előrenyomul a Szatmárnémeti–Nagykároly–Nagyszalonta–Arad vonalig; a román zónában a magyar közigazgatás megszűnik, s semlegesben megmarad.