December 1:

-1918. december 1.  A románok gyulafehérvári nagygyűlése kimondja Erdély elszakadását.

December 2:

-1914. december 2-án a Monarchia csapatai rövid időre elfoglalják Belgrádot.  

-1918. december  2-án a románok megszállják a kijelölt erdélyi területeket .

December 3:

-1914. december 3-án a szerbek ellentámadása megindul a Monarchia csapatai ellen, melynek során visszafoglalják Belgrádot is. A korábbi műveletek során széthúzott osztrák-magyar arcvonal ellen indított támadással sikerül visszafoglalni az eddig elvesztett területeket, sőt a Monarchia csapatai december 15-re a korábbi hídfőállásaikat is feladják.

-1914. december 3-án a német és osztrák-magyar seregek vereséget mérnek az oroszokra a limanovai csatában.

-1918. december. 3. Ferdinand Vix alezredes jegyzékben követeli a Felvidék kiürítését és átadását Csehszlovákiának. 

December 4:

-1918 december  4-én a román hadsereg  ellenállás  nélkül bevonul Beszercére.

December 6:

-1916. december 6án a német és osztrák–magyar csapatok elfoglalják Bukarestet:

-1918. december 6-án Bartha Albert hadügyminiszter elrendeli Felvidék kiürítését.

December 7:

-1917. december 7-én az Amerikai Egyesült Államok és az Osztrák–Magyar Monarchia között beáll a hadiállapot.

-1918 december  7-én a román hadsereg  ellenállás  nélkül bevonul Brassóba.

December 9:

-1919. december 9-én az antanthatalmak Párizsban kisebbségi szerződést kötnek Romániával.

December 11:

-1918. december 11-én Hont, Gömör, Sáros, Szepes, Liptó és Zemplén vármegye küldöttei Kassán kikiáltják a „tót” köztársaságot.

December 14:

-1921. december 14-én vette kezdetét az – összesen három napig tartó – soproni népszavazás, mely során a nyugat-magyarországi város és a környező 8 falu lakosságának döntő többsége Magyarország fennhatóságát választotta Ausztriáéval szemben.

December 17:

-1921 december 17-én, a Zrínyi Ilona Tiszti Leánynevelő Intézetben hirdették ki: a népszavazáson 15 304 fő a Magyarországhoz, míg 8227 fő az Ausztriához való csatlakozás mellett döntött, így a Sopron környéki voksolás hazánk számára csodás győzelemmel – voltaképp az egyetlen tartós revíziós sikerrel – zárult.

December 24:

-1918. december 24-én a románok elfoglalják Kolozsvárt.

December 25:

-1918. december 25-én a délszlávok elfoglalják a Muraközt.

December 26:

-1918 december 26-án a csehszlovák hadsereg  bevonul Eperjesre
-1918. december 26-án I. Ferdinánd román király dekrétumában kinyilvánítja Erdély és Románia egyesítését.

December 29:

-1918. december 29-én a csehszlovákok elfoglalják Kassát.

December 30:

-1916. december 30-én Budapesten megkoronázzák Magyarország utolsó királyát, IV. Károlyt, a Mátyás templomban:

-1918. december 30-án a délszlávok megszállják Szegedet.