Augusztus 1:

 

Augusztus 2:

 

Augusztus 3:

 

Augusztus 4:

-1919. augusztus 4-én a román királyi csapatok bevonulnak Budapestre. Hódmezővásárhelyen, Jászszentandráson, Kisvárdán, Monoron, Vácott végeztek ki fegyvertelen civil embereket, köztük nőket és gyerekeket:

Augusztus 5:

 

Augusztus 6:

-1914. augusztus 6-án a Monarchia hadat üzen Oroszországnak, Montenegró a Monarchiának, a szerbek pedig a németeknek. Kína deklarálja semlegességét.

Augusztus 7:

 

Augusztus 8:

 

Augusztus 9:

 

Augusztus 10:

-1919. szeptember 10-én Ausztria aláírta a   Párizs melletti Saint Germainben. 

Augusztus 11:

 

Augusztus 12:

-1914. augusztus 12. - 1914. augusztus 23., a Monarchia megindítja első sikertelen hadműveletét Szerbia ellen. Augusztus 12-én az 5. hadsereg átkel a Drinán és megkezdi az előrenyomulást. Míg a sereg jobbszárnya sikeresen tör előre, addig a balszárny támadása augusztus 16-ára elakad, és súlyos veszteségek érik, ezért elrendelik acsapatok visszavonását a Drina mögé.  

-1914. augusztus 12-én Franciaország és Nagy-Britannia hadat üzen az Osztrák-Magyar Monarchiának

Augusztus 13:

 

Augusztus 14:

-1920. augusztus 14-én Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság közös végszövetséget  köt: ha Magyarország bármelyiket megtámadná, a másik kötelező a megtámadott  védelmére kelni. 

Augusztus 15:

 

Augusztus 16:

 

Augusztus 17:

-1916. augusztus 17-én  román kormány 1916 nyarán tárgyalásokat kezd az antanttal. Augusztus 17-én Bukarestben titkos egyezményt kötnek, amelynek értelmében az antanthatalmak elismerik Románia jogát Erdélyre, Bukovinára és a Bánság egy részére, abban az esetben, ha Románia legkésőbb 1916. augusztus 28-ig az antant oldalán lép be a háborúba. A szerződés megtiltja különbéke kötését.

Augusztus 18:

 

Augusztus 19:

 

Augusztus 20:

-1921. augusztus 20-án Sopronban nagyszabású tömegtüntetésre került sor, amelyen több ezren részt vettek és tiltakoztak az elcsatolás ellen.

Augusztus 21:

 

Augusztus 22:

 

Augusztus 23:

 

Augusztus 24:

 

Augusztus 25:

 

Augusztus 26:

 

Augusztus 27:

-1914. augusztus 27-én a Monarchia hadat üzen Belgiumnak.

-1916. augusztus 27-én Románia hadat üzen a Monarchiának, csapatai betörnek Erdélybe. A betörő román csapatok Brassó, Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy felé nyomulnak.

Augusztus 28:

-1921. augusztus 28-án a magyar határt lőfegyverrel, géppuskákkal felszerelt osztrák csendőralakulatok lépték Sopronba.

Augusztus 29:

 

Augusztus 30: