Torda-Aranyos vármegye


Címere

A vármegye nyugati fele hegység, a keleti viszont dombság és síkság volt. A nyugati, hegyvidéki területet a Bihar-hegység alkotta, a keleti részt pedig az Aranyos folyó síksága foglalta el, amely az Erdélyi-medence része. A vármegye ásványkincsekben különösen gazdag, illetve a Tordai-hasadék híres látványosság. Északról Kolozs vármegye, keletről Maros-Torda vármegye, délről Kis-Küküllő és Alsó-Fehér vármegyék, nyugatról pedig Bihar vármegye határolta. Legfontosabb folyói a Maros és az Aranyos.A vármegye 1876-ban alakult Torda vármegye nyugati részénének és Aranyosszéknek, továbbá Alsó-Fehér vármegye egy részének az összevonásával, székhelye Torda.
1918-tól gyakorlatilag, majd 1920-tól hivatalosan is Románia része. 

A vármegye területét 1960-ban a romániai Kolozs, Fehér és Maros megyék között osztották fel. 

Torda-Aranyos vármegye székhelye, Torda