Tolna vármegye 


Címere

A vármegye területének nyugati részén a Dunántúli-dombság, keleti részén a Duna síksága feküdt, amelynek déli részének tengerszint fölötti magassága 87 méterig szállt alá. Legfontosabb folyói a Duna, a Sió és a Kapos. Északról Somogy, Veszprém és Fejér vármegyék, keletről Pest-Pilis-Solt-Kiskun, délről Baranya vármegye, nyugatról pedig Somogy vármegye határolta.A vármegyét Szent István király hozta létre az államalapítás és a királyi vármegyerendszer megszervezése idején Tolnavár központtal.

A török hódoltság idején a vármegye területét megszállták. A vármegye területét a trianoni békeszerződés nem érintette. A vármegye utódja 1950-től Tolna megye.

Tolna vármegye székhelye, Szekszárd