Szerém vármegye


Címere

A vármegye területe a 12. században került a Magyar Királyság fennhatósága alá. Ezen a területen abban az időben két régió, Szerémség és Vukovár régiók léteztek, amelyeket 1521-ben elfoglalt az Oszmán Birodalom, és a két régió 1544-től egy szandzsákot (török közigazgatási egység) alkotott. 1526 végén Cserni Jován kényszerítette uralma alá a még magyar kézben levő területeket, de uralma nem tartott sokáig.
A Habsburg Birodalom két részben szerezte meg ezt a területet: először 1688-ban a terület kisebb része, majd 1718-ban a terület nagyobbik része is a Habsburgokhoz került.

1744-ben került megyei alakjában újjászervezésre, a középkori Valkó vármegye nagyobbik részét hozzácsatolták. 1764-ben Verőce vármegye és Pozsega vármegye kíséretében Fiume városért cserébe Horvátország kapta meg.
A vármegye területe 1848-1849 között a Szerb Vajdaság területéhez tartozott. Majd 1849-1860 között Szerb Vajdaság és Temesi Bánság osztrák koronatartomány része volt. A vármegye területe 1868-ban került vissza magyar közigazgatásba. Az első világháború után a vármegye területe a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság területéhez csatolódott. A második világháború alatt a terület a Független Horvát Államhoz, majd 1945-től újra Jugoszláviáhoztartozott. 1991-től, Jugoszlávia szétesésétől fogva a vármegye nyugati része Horvátország, keleti része pedig Szerbia területéhez tartozik.

Szerém vármegye székhelye, Vukovár /19. század/