Pozsega vármegye


Címere

A vármegye területének északi része hegység, délen a Száva folyó széles síksága volt. Északról Verőce vármegye, keletről Szerém vármegye, délről Bosznia tartomány, nyugatról pedig Belovár-Kőrös vármegye és Zágráb vármegye határolta.Nevét először 1200 körül Anonymus Gesta Ungaroruma említette először, ebből következtetve annyi bizonyos, hogy a vármegye és a várispánság a 12. században már megvolt. A vármegye, hasonlóan a Horvát-Szlavónország többi vármegyéjéhez, a magyar-horvát perszonálunió létrejöttekor került a Magyar Királyság fennhatósága alá.

Innen származik a Szapolyai-család, I. János magyar király ősei.
A vármegye a 17. században lett újralapítva, amikor elűzték a törököket. 1918-tól Jugoszlávia, majd 1991-től a független Horvátország része.

Pozsega vármegye székhelye, Pozsega