Modrus-Fiume vármegye


Címere

Modrus-Fiume vármegye (horvátul: Modruš-Rijeka, Modruško-riječka županija, németül: Komitat Modrusch-Fiume, olaszul: Modrussa-Fiume, szlovákul: Modrušsko-skorjecká župa) közigazgatási egység volt a Magyar Királyság déli részén. 1991 óta a független Horvátország területéhez tartozik.A vármegye területe nagyrészt hegység volt. Északról Krajna tartomány illetve Zágráb vármegye, keletről Zágráb vármegye illetve Bosznia, délről Lika-Korbava vármegye, nyugatról pedig az Adriai-tenger, 

Fiume és Isztria tartomány határolta. A vármegye a 12. században lett a Magyar Királyság része, mert ekkor jött létre a magyar–horvát perszonálunió. Maga a vármegye a 18. században jött létre. 1918-tól a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része volt. A második világháború alatt a Független Horvát Államhoz tartozott, ezután újra Jugoszlávia része volt. 1991 óta a független Horvátországhoz tartozik. 

Modrus-Fiume vármegye székhelye, Ogulin