Lika-Korbava vármegye

A vármegye területe a 12. századtól tartozott a Magyar Királyság területéhez, Horvátország részeként. 1918-tól a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság része. A második világháború alatt a független Horvátországhoz tartozott.

1991 óta Horvátországhoz tartozik.

Lika-Korbava vármegye székhelye, Gospić