Háromszék vármegye


Címerek

Háromszék vármegye az 1876-os megyerendezés során jött létre a megszűnő Háromszékből és a szintén megszűnő Felső-Fehér vármegyéből idecsatolt néhány községből. A háromszéki falvak közül Zalánnak maradt fenn a legkorábbi, 1581-ben írásban is megörökített falutörvénye.
A vármegye területe 1918-1940 között Románia része volt, 1940-ben területének nagyobbik része négy évre visszakerült Magyarországhoz, 1945-től újra Románia része.

A mai romániai megyerendszer 1968-as létrejötte óta 

területének nagy része Kovászna megyéhez, néhány település Brassó megyéhez tartozik, míg Sósmező egyedüliként a moldvai Bákó megyéhez került.

Háromszék vármegye  székhelye, Sepsiszentgyörgy