Belovár-Kőrös vármegye

Címere

A vármegyét északról Varasd vármegye, keletről Somogy vármegye, délről Verőce és Pozsega vármegyék, nyugatról pedig Zágráb vármegye határolta. Legfontosabb folyója a Dráva volt.Belovár-Kőrös vármegye területét a magyarok a honfoglalás után viszonylag hamar megszállták, így kezdettől része volt a kialakuló Magyar Királyságnak. 1868-tól Horvát-Szlavónország része. A vármegye területe 1918 óta Jugoszlávia része, kivéve a Dombóvár–Gyékényes-vasútvonal északi oldalára eső mintegy egy  km²-es területet.

Miután 1991-ben Horvátország független lett, azóta a vármegye területe Horvátország része.

Belovár-Kőrös vármegye székhelye, Belovár /1912/