Nagy-Magyarország vármegyéi

Abaúj-Torna vármegye

Alsó-Fehér vármegye

Arad vármegye

Árva vármegye

Bács-Bodrog vármegye

Baranya vármegye

Bars vármegye

Békés vármegye

Belovár-Kőrös vármegye

Bereg vármegye

Beszterce-Naszód vármegye

Bihar vármegye

Borsod vármegye

Brassó vármegye

Csanád vármegye

Csík vármegye

Csongrád vármegye

Esztergom vármegye

Fejér vármegye

Fogaras vármegye

Gömör és Kis-Hont vármegye

Győr vármegye

Hajdú vármegye

Háromszék vármegye

Heves vármegye

Hont vármegye

Hunyad vármegye

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Kis-Küküllő vármegye

Kolozs vármegye

Komárom vármegye

Krassó-Szörény vármegye

Lika-Korbava vármegye

Liptó vármegye

Máramaros vármegye

Maros-Torda vármegye

Modrus-Fiume vármegye

Moson vármegye

Nagy-Küküllő vármegye

Nógrád vármegye

Nyitra vármegye

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye

Pozsega vármegye

Pozsony vármegye

Sáros vármegye

Somogy vármegye

Sopron vármegye

Szabolcs vármegye

Szatmár vármegye

Szeben vármegye

Szepes vármegye

     

Szerém vármegye

Szilágy vármegye

Szolnok-Doboka vármegye

Temes vármegye

Tolna vármegye

Torda-Aranyos vármegye

Torontál vármegye

Trencsén vármegye

Turóc vármegye

Udvarhely vármegye

Ugocsa vármegye

Ung vármegye

Varasd vármegye

Vas vármegye

Verőce vármegye

Veszprém vármegye

Zágráb vármegye

Zala vármegye

 

Zemplén vármegye

Zólyom vármegye