Mánfai római katolikus templom

Fotók-Kovács Zoltán.
/A képek szerzői jogvédelem alatt állnak/

A Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelt templom festői völgyben, a településtől nyugatra található. A mai település Mánfa és Budafa (Pécsbudafa) egyesüléséből jött létre. Nevét az oklevelek Manfa, Márnfa alakban írták.
A település birtokosai a Bátmonostori-, Kisvárdai családok voltak, majd a pécsi püspökség birtoka lett.

Fotók-Kovács Zoltán.
/A képek szerzői jogvédelem alatt állnak/

A török időkben is lakott hely volt, azonban lakossága megfogyatkozott. A hódoltság végén csak 12 lakost számoltak össze a településen. 1949-ban hozzácsatolták (Pécs) Budafát, majd 1958-ban Komlóhoz csatolták. 1991-ben népszavazáson szakadt el Komlótól.

Fotók-Kovács Zoltán.
/A képek szerzői jogvédelem alatt állnak/

A templom a XII. században épült román stílusban. Hosszúkás négyszögletű hajóját négyszögű, dongaboltozatos szentély zárja le. A hajó eredeti románkori félköríves ablakai mellett csúcsívesek is láthatók. Tornya román stílusú, ikerablakait oszlopocskák választják el. Sisakja később készült. A XIV. században bővítették a templomot gótikus stílusban. Az északi falát elbontották, északi irányban három méterrel kitolták és támpillérekkel erősítették meg. A templom nyugat felől tagozott, korai kőosztású csúcsíves kaput kapott, felette kis félköríves ablak, az északi oldalon pedig már egyenes záródású, faragott kő betétes ablakocska létesült.

 

 

Figyelmedbe ajánljuk:

   
     

Szászvári vár-28 km

Pécsváradi vár-26 km

Szigetvári vár-49 km