FELVIDÉK TÖRTÉNETE:
Felvidék földrajzilag Kelet-közép Európában fekszik, a mai Szlovákia
részén - egy évezreden át a történelmi Magyarország északi részét
alkotta. Ezen a területen, még ma is kb. 600.000 magyar él, abban
az államban, amelyet 1920-ban a  OLVASD TOVÁBB >>>

 

KÁRPÁTALJA TÖRTÉNETE:
Kárpátalja földrajzilag Kelet-közép Európában fekszik, a mai Ukrajna dél-nyugati részén - egy évezreden át a történelmi Magyarország észak-keleti részét alkotta. Ezen a területen, még ma is él kb. 200.000 magyar, abban az államban amelyet 1920-ban  OLVASD TOVÁBB>>>

 

ERDÉLY TÖRTÉNETE:
A történelmi Erdély vagy Belső-Erdély egy 300-480 méterrel a tengerszint felett levő fennsíkot, az úgynevezett Erdélyi-medencét foglalja magában a körülötte emelkedő hegyvonulatokkal. Területe 57 000 km². Határai: délen Havasalföldtől a Déli-Kárpátok, keleten  OLVASD TOVÁBB>>>

 

DÉLVIDÉK TÖRTÉNETE:
A Délvidék elnevezés eredetileg a történelmi Magyar Királyság különböző déli területeit jelölte, ma pedig nem pontosan körülhatárolt földrajzi névként, illetve politikai kifejezésként él. A középkorban egyrészt Magyarország déli vármegyéit (Verőce, Pozsega, Szerém, Bács, Torontál, Temes, Keve), másrészt a Dunán, illetve Száván  OLVASD TOVÁBB>>>

 

MURAVIDÉK TÖRTÉNETE:
Trianon előtt Muravidék a Monarchia peremvidékének számított, és gazdasági fejletlenség jellemezte. Az első világháború és az azt követő forradalmi időszak gazdasági viszonyaival foglalkozó szakirodalom egyöntetűen a nagyarányú mozgósításban látja a két nyugati megye, Vas és Zala katasztrofális gazdasági .. OLVASD TOVÁBB>>>

 

ŐRVIDÉK TÖRTÉNETE:
A terület Ausztriához csatolásáról az 1919. szeptember 10-én aláírt Saint Germain-i békeszerződés rendelkezett. A békeszerződés szerint Ausztria eredetileg 4312 km˛ területet kapott volna 341 ezer lakossal. Az 1921. október 13-i Velencei Egyezmény viszont úgy rendelkezett, hogy Ausztriához ennél kisebb terület .. OLVASD TOVÁBB>>>
   
TRIANON TÖRTÉNELME:
Az első világháborút közvetlenül kiváltó ok a szarajevói merénylet volt. 1914 nyarán egy szerb nacionalista szervezet tagja lelőtte a Bosznia-Hercegovina fővárosába látogató Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörököst és annak feleségét.
Ez a terrorcselekmény indokot szolgáltatott arrahogy az Osztrák- Magyar Monarchia leszámoljon Szerbiával. OLVASD TOVÁBB>>>

 

 

Újdonságok

Trianon titkoltabb részei

2015.09.20 20:54
1: 2: