Ungvári vár

Fotók-Kovács Zoltán.
/A képek szerzői jogvédelem alatt állnak/

„A régmúltban a vár gazdája egy híres lovag volt. Ennek a lovagnak volt egy gyönyörűségesen szép leánya, akinek a híre messze földre eljutott. Történt, hogy az egyik kényúr szemet vetett a várra. Célját a lovag szép leányának szívén keresztül akarta elérni. A jó kiállású, megnyerő modorú udvarló hamar magába bolondította az ifjú várúrnőt, aki szerelmének, semmi rossztól nem tartva, elmondta apja féltve őrzött titkát. Történetesen, hogy milyen fegyverek vannak a várban, hány katona ügyel a védelemre, milyen titkos folyosókon lehet kimenekülni a várból veszély esetében. A beszélgetést kihallgatta a leány komornája, aki azonnal jelentette az árulást. Az idősödő várúr rettentő haragra gerjedt és parancsot adott, hogy leányát falazzák be élve a várpincébe, ahol a szerencsétlen később meg is halt. A temetetlen halott lány szelleme sír és bolyong a várban, szerelmét keresve mindaddig, míg a hajnali kakasszó pirkadatot nem jelez…”

"Ott, hol forrón perzsel a napsugár
A szemnek nincs határ.
Fenn, az égen sziklás bércek fölött
Száll 1 büszke szép Turul madár.
Végtelen, a csend mely ráborul
A felhők között jár.
És mégis hallja érzi a szenvedést
Tudja, népe segítségre vár.
Szárnya gyenge szíve meggyötört
De érzi azt, hogy övé itt e föld. "

Fotók-Kovács Zoltán.
/A képek szerzői jogvédelem alatt állnak/

 

Figyelmedbe ajánljuk:

   
     

Munkácsi vár-40 km

Csetfalvai református templom-87 km