Szent Márton-dóm

 

Az első pozsonyi templomot vélhetőleg a várban alakították ki, ahol a prépostság és a káptalan székhelye is volt. Ez azonban később a vár védelmi funkciója révén kedvezőtlenné vált, ezért Imre király megkérte III. Ince pápát a prépostság átköltöztetésére a váraljába. 1204-ben megkapta az engedélyt és a prépostság el is költözött. III. Honoriusz pápa 1221-ben engedélyt adott a templom elköltöztetésére is. A mai dóm helyén állt egykori román stílusú templom építését ebben az időben kezdték el, a Legszentebb Megváltónak szentelték (vélhetőleg a vártemplom is a Megváltónak volt szentelve). Ebben a templomban három oltár volt, melyeket a Legszenteb Megváltónak, Szűz Máriának és Szent Istvánnak szenteltek. A Szent Márton-dóm így a legrégibb pozsonyi plébánia. 1302-től a prépost és város egyezségének értelmében a város lakossága is használhatta a templomot, ami azonban gyorsan kicsinek bizonyult, így 1311 és 1314 között a köréje külső falakat emeltek és lényegében egy új, nagyobb templomot építettek fel ezáltal. Az már gótikus stílusban épült és magába foglalta az előző templomot is, melyet akkor még nem bontottak le. Feltehetőleg eredetileg háromhajós bazilikát szerettek volna építeni, de végül megmaradtak az egyterű három hajós templom mellett. Felszentelése csak 1452-ben történt meg Gergely esztergomi érsek által a Legszentebb Megváltó (a régi templom) és Szent Márton (az új templom) tiszteletére. Ebben a templom szentélye a mainak csak közel 1/3-át tehette ki. Mátyás király idejében 1467-1487 között került sor a templom mai méretűre történő megnagyobbítására, feltehetőleg ekkor tűnt el a Szent Megváltó temploma. Ez az évszám a boltívek tartópillérein több helyen is fel van tüntetve. Később a 15. és 18. század között többször építették át, toldották meg újabb részekkel. 1863 és 1878 között, Heiller Károly kanonok idejében eredeti gótikus stílusát megújították Lippert József építész tervei szerint. Ezt a 20. század közepén sikerült részlegesen tönkretenni, majd az 1972-ben átadott Szlovák Nemzeti Felkelés hídról levezető forgalommal elvágni a Váraljától. 1563 és 1830 között itt koronáztak meg 11 magyar királyt és 8 királynét/királynőt

 

Figyelmedbe ajánljuk:

   
     

Pozsonyi vár-1 km

Dévényi vár-14 km

Mosonmagyaróvári vár-45 km